– Barna må leve med dette hver dag, hvorfor skal ikke du?

Sterk video om skolemassakre.