Føreren valgte verst tenkelige mulighet

Slik skal man ikke utføre en forbikjøring.