Kasino gikk i bakken med brask og bram

Lagde spektakulært show da Las Vegas' første høybygg skulle rives.