ABC Nyheter

Pensjonister gir bort fyringsved til trengende

Operasjon Ved-Oslo er et samarbeidstiltak mellom pensjonister og flere Lions-klubber. Formålet er å levere ved som brensel til trengende i Oslo. Det har de holdt på med i organiserte former siden 1970. Mottakere er minstepensjonister, uføretrygdede, i tillegg til enslige forsørgere med trang økonomi og noen sosialklienter. I vinter skal de levere ved til 840 husstander.

Relaterte videoer