Skjærefest på kadaveret

Kråkefuglene har virkelig vist seg frem på vår første dag i skogholtet.