Politiet blir jordmødre i rushtrafikken

Jobben som trafikkpoliti i en storby som Bangkok innebærer mange ulike arbeidsoppgaver.