ABC Nyheter

Han er den eneste av sitt slag

Denne tigon-ungen er en krysning mellom løve og tiger, og er svært sjelden.

Relaterte videoer