Her fyker prestene i tottene på hverandre

Prester og munker sloss med sopelimer i Fødselskirken da de skulle gjøre rent til jul.