ABC Nyheter

Liv i ruiner

Få steder blir uttrykket «et liv i ruiner» mer beskrivende enn på Gaza, der tusenvis av mennesker gjør fortvilte forsøk på å skape seg et liv i ruinene.

Relaterte videoer