ABC Nyheter

Bengkala: Den døve landsbyen

Landsbyen har så voldsom hyppighet av døvhet at alle lærer tegnspråk på barneskolen.

Relaterte videoer