Radioaktivitet i drikkevannet

Se utdrag fra den japanske tv-kanalen NHK sine sendinger.