1800 m rett ned uten sikring

På slakk line krysser en nervøs Dean Potter det kinesiske juvet.