Feiring av Olavsøka på Færøyene

Roing, ispising...