ABC Nyheter

Krekar glad for å være løslatt

Mulla Krekar sier han blir opptatt med bøkene han allerede har skrevet flere tusen sider i etter at han ble frifunnet for trusler i Borgarting lagmannsrett.

Relaterte videoer