Pressekonferanse om rentebeslutningen

Sentralbanksjef Øystein Olsen møter pressen etter dagens rentebeslutning.