Kastet møbler på hverandre

Regjeringen i Sør-Korea prøvde å få igjennom neste års budsjettplan.