LO kritisk til høy oljepengebruk

LO-leder Gerd Kristiansen kommenterer budsjettet.