ABC Nyheter

Mester-imitator

Han har fler enn 100 lyder på lager og ikke mange kan imitere som denne kinesiske mesteren.

Relaterte videoer