Per-Willy Amundsen: – De rødgrønne ville forsinket beredskapen

Tidligere justis- og under åpen høring i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring.