Her er de nye politimesterne

Politidirektoratet og justis- og beredskapsdepartementet presenterte de som har fått jobb som politimestere i de 12 nye politidistriktene som følge av regjeringens politireform. Politimesterne blir introdusert av Anders Anundsen.