PST-sjefen: - Grunn til bekymring

PST-sjef Benedicte Bjørnland som kommenterer Aftenpostens avsløringer