Her må de vike for kryssende laks

Bilistene trodde knapt sine egne øyne.