Boligprisenes ville vekst fortsetter i Oslo

Boligprisene har økt hele 22 prosent i Oslo det siste året, og veksten ser bare ut til å fortsette.