ABC Nyheter

Her står tankvogntoget i flammer

18. juni 2012 kom en varebil over i motgående kjørefelt og kolliderte med en trekkvogn med semitilhenger ved Elverum.

Relaterte videoer