ABC Nyheter

- Heimevernet har mangler

Forsvarsminister Grete Faremo redegjorde for nedleggelsden av Heimevernets spesialstyrkeavdeling i Stortinget fredag.

Relaterte videoer