Her blir hegreungene reddet av mor i siste sekund

De ivrige ungene i reir 1 klatret farlig nære kanten mens mor sto og stelte seg.