Sjåføren sover – og bilen kjører!

Da stoler du blindt på autopiloten.