ABC Nyheter

Tysk demonstrasjon i solidaritet

Tyskere demonstrerte i soldaritet for Hellas ved den europeiske sentralbanken

Relaterte videoer