– Innen jeg er fjorten vil jeg ha blitt kalt hore, fitte og billig

Én av fem døtre i Norge er blitt utsatt for vold av en partner.