ABC Nyheter

Utvalg: Innvandring kan true oppslutningen om velferdsstaten

– Innvandring kan utfordre den tverrpolitiske oppslutningen om velferdsstatens grunnstruktur i Norge, sier professor Grete Brochmann.

Relaterte videoer