Anne-Kat. Hærland kan miste synet

Komikeren åpner seg om sykdommen hun har holdt hemmelig.