ABC Nyheter

Knølhvaler tatt av utrydningstruet-liste i USA

Etter over 40 år i faresonen er de fleste typer knølhval tatt av amerikanske myndigheters liste over truede dyrearter.

Relaterte videoer