Opptak: Spørretimen på Stortinget 24. april 2019

Se den muntlige spørretimen i opptak.