ABC Nyheter

ABC forklarer: Nav-skandalen

Mandag 28. oktober 2019 ble det kjent at Nav har feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land. Illustrasjoner: NTB scanpix/Shutterstock / Video/redigering: Marte Pritzlaff Njerve

Relaterte videoer