Riksmekleren: – Vi har kommet nærmere en løsning

Seks og en halv time på overtid har partene nærmet seg en løsning i årets frontfagsoppgjør. Over 11.000 industriarbeidere truer med å gå ut i streik dersom partene ikke blir enige. Dersom meklingen ikke fører til noen enighet mellom partene, vil 9.358 LO-organiserte i 102 bedrifter og 1.972 fra YS-forbundene Parat og SAFE i til sammen 25 bedrifter legge ned arbeidet umiddelbart. Streiken vil hovedsakelig ramme offshore og verftsindustri langs vestkysten.