Snudde Sverige på hodet

Se første del av ABC Nyheters TV-intervju med hele Nordens Håkan Hellström.