ABC Nyheter

Se tornadoen fanget på kamera

Tornadoer forårsaker ca. 70 dødsfall i året i USA. Se denne tornadoen som ble fanget på mobilkamera.

Relaterte videoer