Tom fløy 24 kilometer over Afrika i campingstol

– Det mest fredfulle og skremmende jeg har gjort.