Er det dette man kaller naturlig gjødsling?

Ingenting å si på bondens bidrag til avlingen.