ABC Nyheter

Nye biler utsatt for rust

Etter flere måneder til havs og på kaikanten i Drammen, kan det være rust på nye biler før de engang er ute på veiene. Importørene sier dette er ukjent for dem.

Relaterte videoer