ABC Nyheter

Slik vil danskene innføre venstrekjøring over motorveien

Det danske veidirektoratet ønsker å innføre et radikalt nytt veimønster på veien Assensvej over motorveien utenfor Odense. Bilistene må kjøre over på venstre side av veien over broen. Se hvordan det nye kjøremønsteret vil fungere i praksis.

Relaterte videoer