Pustmåler skal kunne oppdage lungekreft tidlig

Metoden vil kunne gjøre det lettere å kurere sykdommen, ifølge produsent.