Sosiale edderkopper dekker himmelen i Brasil

Jaktedderkoppen Anelosimus eximius samarbeider med flokken.