Hengte barn utfor balkong

Hendelsen i Tyrkia ble fanget på video.