ABC Nyheter

Studie i Storbritannia: Fant plast i hver eneste hval, sel og delfin som ble undersøkt

En studie av døde sjøpattedyr som har blitt skylt i land i Storbritannia viser at hvert eneste av disse dyrene hadde mikroplast i magen.

Relaterte videoer