Strandgjenger fikk uventet besøk av elgfamilie

Strandløver i Litauen fikk et møte med et par strandelger. En elg og en elgkalv.