Dronning Silvia til sykehus

Dronning Silvia av Sverige er brakt til sykehus, bekrefter det svenske hoffet.