Janelly (6) er født uten skjelett

Den sjeldne sykdommen rammer ett av 100.000 barn, og de fleste overlever ikke sitt første år.