Her inntreffer jordskjelvet i Kina

Minst 156 mennesker er omkommet, og tallet fortsetter å stige.