ABC Nyheter

Dette skjer med stemmeseddelen etter du har sluppet den i urnen

Det elektroniske valgsystemet «EVA» blir brukt for å registrere stemmer over hele landet under kommunestyre- og fylkestingsvalget. Her vises prosessen fra stemmeseddelen slippes i urnen, til den er registrert fram av valgorganisasjonen i Oslo og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Relaterte videoer